Regultory ERAM

Uite?n odkazy

Spolehliv firma

sf palec


Chyba
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
Vtejte na strnkch spole?nosti ERAM spol. s r.o.,
vrobce a vvoj?e spornch regula?nch za?zen.
Regultory spole?nosti  ERAM spol. s r.o. jsou chrn?ny patentovou listinou pod ?slem 302224.
Nae spole?nost vychz z dlouholetch zkuenost v oboru m??ic a regula?n techniky.
Realizujeme prodej spornch regula?nch za?zen - Regultor? vkonu, jejich vyuit je p?edevm
u ve?ejnho osv?tlen, m?st a obc, komplexnho vyuit v pr?myslovch objektech a objektech
ob?ansk vybavenosti, jako jsou nap?klad hotely, obchodn domy, obytn a kancel?sk budovy,
sportovn arely a jin.

V roce 2012 zahajujeme vvoj regulace diodovch svtidel a ke konci roku registrujeme pro tento
typ regulace uitn vzor. Nsledn? se nm poda?ilo nainstalovat prvn montn halu s t?mito
diodovmi svtidly s regulac pomoc regultoru ERAM a tm doclit velmi zna?n spory oproti
plnovan projektovan spot?eb?.

V??me, e zde naleznete maximum informac, kter hledte. V opa?nm p?pad? ns nevhejte
kontaktovat.

Pro veker obchodn dotazy kontaktujte prosm nae obchodn organizaci,
spole?nost ERAM CZ s.r.o. - kontaktn e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Dotaznk

Vypl?te nm dotaznk a my Vm zaleme indikativn nabdku regultoru, kter optimln? odpovd Vaim pot?ebm. Sou?st indikativn nabdky je orienta?n informace o spo?e a vyjd?en nvratnosti Va investice.

xls icon

Novinky

Energetick audit

N regultor 6ERS-C L-05 instalovan v soustav? ve?ejnho osv?tlen na krtov? ulici v Brn? byl posouzen z pohledu spornho efektu energetickm auditem. Kompletn auditn zprvu naleznete v sekci Certifikace, p?padn? si ji m?ete sthnout zde.

Novinky

Regulace diodovch svtidel

V?d?li jste o tom, e spole?nost ERAM spol. s r.o. sp?n? vyvinula vlastn systm regulace pro diodov svtidla? V tto oblasti disponujeme dky vlastnmu vvoji patentovanou technologi, kter efektivn? sniuje nklady na provoz diodovch svtidel. P?estoe diody znamenaj principiln sporu oproti ostatnm b?nm sv?telnm zdroj?m, dokeme vhodnou instalac naich p?ed?adnk? doshnout dalch spor. Kompletn informace naleznete zde.

Doporu?ujeme

helios-tag-cz