Regultory ERAM

Uite?n odkazy

Spolehliv firma

sf palec


Chyba
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character

Firma ERAM spol. s.r.o. je nstupnickou organizac spole?nosti ERAM s.r.o., kter vznikla v roce 1996 jako
spole?n aktivita zkuench pracovnk? investorskho seku a montnch sloek v oboru elektro.
Vyuvme odbornch znalost a zkuenost naich pracovnk? ke komplexnmu zaji?ovn dodvek
v oblasti jak silnoproud tak i slaboproud elektrotechniky a elektroniky.


Nabdka dodavatelskch, montnch a servisnch prac:
Transformtory a rozvodny VVN,VN, NN, napjec kabelov rozvody VN, NN, osv?tlen, VO,
pr?myslovch objekt? a objekt? ob?ansk vybavenosti ( hotely, obch. domy, obytn a kancel?sk
budovy, drba ve?ejnho osv?tlen), regulace a stabilizace ve?ejnho osv?tlen, drby obrb?cch stroj?.
Nedlnou sou?st dodvek je projektov dokumentace, zajit?n dodvek, proveden montnch prac,
p?edkomplexn a komplexn zkouky, zkuebn provoz, revizn zprva.

 

Jaroslav Foglar, dr. h.c.
?editel spole?nosti +420 602 252 688

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

(pouze mobiln p?stup)

Eva mov ekonomick sek   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Josef imral softwarov konzultant   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
       
ERAM CZ s.r.o.
obchodn organizace      Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
ERAM-HUN obchodn zastoupen Ma?arsko +36 30 438 8173 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Dotaznk

Vypl?te nm dotaznk a my Vm zaleme indikativn nabdku regultoru, kter optimln? odpovd Vaim pot?ebm. Sou?st indikativn nabdky je orienta?n informace o spo?e a vyjd?en nvratnosti Va investice.

xls icon

Novinky

Energetick audit

N regultor 6ERS-C L-05 instalovan v soustav? ve?ejnho osv?tlen na krtov? ulici v Brn? byl posouzen z pohledu spornho efektu energetickm auditem. Kompletn auditn zprvu naleznete v sekci Certifikace, p?padn? si ji m?ete sthnout zde.

Novinky

Regulace diodovch svtidel

V?d?li jste o tom, e spole?nost ERAM spol. s r.o. sp?n? vyvinula vlastn systm regulace pro diodov svtidla? V tto oblasti disponujeme dky vlastnmu vvoji patentovanou technologi, kter efektivn? sniuje nklady na provoz diodovch svtidel. P?estoe diody znamenaj principiln sporu oproti ostatnm b?nm sv?telnm zdroj?m, dokeme vhodnou instalac naich p?ed?adnk? doshnout dalch spor. Kompletn informace naleznete zde.

Doporu?ujeme

helios-tag-cz