Regultory ERAM

Uite?n odkazy

Spolehliv firma

sf palec


Chyba
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character

spora a ivotnost sv?telnch zdroj? jsou dv? charakteristick vlastnosti neodmysliteln? pat?c k LED diodm , kter napomhaj ke snen spot?eby energie v d?sledku neustlho jejich vypnan a zapnn. V kone?nm sm?ru vak et? p?edevm V ?as a penze. Dlouh ivotnost LED diod poskytuje prostor pro vm?nu za rovky, nvratnost se pak pohybuje ?dov? v m?scch. Samotn p?echod z klasickho systmu na systm spornho osv?tlen s LED diodami trv v pr?m?ru jeden rok. Vm?na je tedy vskutku douc, ji vzhledem k nr?stu cen elektrick energie. Pokud bychom m?li shrnout nejd?leit?j aspekty spojen s vyuitm LED technologie jedn se p?edevm o sporu elektrick energie o 65- 90 % v porovnn se standardn rovkou, spora ?asu v podob? minimln, prakticky nulov drby, snen opot?eben zdroj? v d?sledku zapnn a vypnn, rychl start a vlastn p?eh?vn se v d?sledku dobrho chlazen zdroje je zcela bezproblmov.
Snen elektrick energie vak nezap??in snen kvality sv?tla, a to p?edevm dky menmu p?konu. Nep?em??uje se tedy 95 % energie na teplo a pouze 5 % na sv?tlo, jako tomu je u klasickch rovek. U LED diody jsou charakteristick vy po?te?n investic, avak v d?sledku ni spot?eby a del ivotnosti je nvratnost krtkodob. Nap?klad halogenov rovka s ivotnost 2000 h stoj v pr?m?ru 4,5 K?/kWh tedy cca 320 K?. Za dvoulet provoz LED diody vak zaplatte pouze cca 27 korun. Nvratnost je v rozmez 1-2 let a ivotnost pak dle pokra?uje po dobu 20 let, uet?te tedy cca 3700 korun na samotn energii.


1
2
3
4 LED
5
6
7
8
9

Dotaznk

Vypl?te nm dotaznk a my Vm zaleme indikativn nabdku regultoru, kter optimln? odpovd Vaim pot?ebm. Sou?st indikativn nabdky je orienta?n informace o spo?e a vyjd?en nvratnosti Va investice.

xls icon

Novinky

Energetick audit

N regultor 6ERS-C L-05 instalovan v soustav? ve?ejnho osv?tlen na krtov? ulici v Brn? byl posouzen z pohledu spornho efektu energetickm auditem. Kompletn auditn zprvu naleznete v sekci Certifikace, p?padn? si ji m?ete sthnout zde.

Novinky

Regulace diodovch svtidel

V?d?li jste o tom, e spole?nost ERAM spol. s r.o. sp?n? vyvinula vlastn systm regulace pro diodov svtidla? V tto oblasti disponujeme dky vlastnmu vvoji patentovanou technologi, kter efektivn? sniuje nklady na provoz diodovch svtidel. P?estoe diody znamenaj principiln sporu oproti ostatnm b?nm sv?telnm zdroj?m, dokeme vhodnou instalac naich p?ed?adnk? doshnout dalch spor. Kompletn informace naleznete zde.

Doporu?ujeme

helios-tag-cz