Optimalizováno pro MSIE 6.0

 

|   Hlavní stránka   |   O společnosti   |   Regulátory   |   Výroba a servis   | 

 

 O společnosti


 


Firma ERAM spol. s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti ERAM s.r.o., která vznikla v roce 1996 jako společná aktivita zkušených pracovníků investorského úseku a montážních složek v oboru elektro. Využíváme odborných znalostí a zkušeností našich pracovníků ke komplexnímu zajišťování dodávek v oblasti jak silnoproudé tak i slaboproudé elektrotechniky a elektroniky.


Nabídka dodavatelských, montážních a servisních prací:
Transformátory a rozvodny VVN,VN, NN, napájecí kabelové rozvody VN, NN, osvětlení, VO, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti ( hotely, obch. domy, obytné a kancelářské budovy, údržba veřejného osvětlení), regulace a stabilizace veřejného osvětlení, údržby obráběcích strojů. Nedílnou součástí dodávek je projektová dokumentace, zajištění dodávek, provedení montážních prací, předkomplexní a komplexní zkoušky, zkušební provoz, revizní zpráva.     
FOGLAR Jaroslav    ředitel společnosti +420 602 252 688   eramcz@eramcz.eu
Dr. SCHÖN Josef    prokurista společnosti +420 602 252 688   info@eramcz.eu
VĚTVIČKA Václav    zástupce ředitele společnosti
   vedoucí elektro
+420 720 171 981   vetvicka.eramcz@eramcz.eu
 


Reference společnosti:

Energetika

investiční celky a rekonstrukce, rozvodny 110kV
(Secheza Lovosice, Solné doly Merkers, VTŽ Chomutov)

Rozvodny 22 kV
(Comax Velvary, Sepap a.s. Štětí RK9)

Průmysl papíru a celulózy - investiční celky
technologické rozvody papírenských strojů
PS1,PS4, rozvody VN, VVN , R 260, R110, údržba

veřejného osvětlení, montáž frekvenčních měničů a stabilizátorů

Montážní haly Štětí
Sozol s.r.o., Unistroj s.r.o., Papkon s.r.o.

Povrchové doly VMG Bílina
pásová doprava

Potravinářský průmysl

investiční celky

Zásobníky sypkých materiálů
VKS Kutná Hora, Mělník, cukrovar, Cerhenice, štěrkovna písku Dobříň

Textilní průmysl
Benar Benešov nad Pl., Mitop Děčín

Cementárny a vápenky
Čížkovice ( intenzifikace ) Deuna – Německo Škoda Auto a.s.
 

projektová činnost, slaboproudá elektronika
Regulátory a stab. VO - osvětlení po celém území ČR

např. Hradec Králové, Nová Ves v Horách,   Duchcov,

Dubá, Cínovec,  Prakap Praha,  Daikin Brno,  IMI Norgren,  Tyko Kuřim, Dálnice Praha, Mělník


Obchodní domy:  
Amadeus Ústí nad Labem ,

Hotely:  Angelo Plzeň (foto)