Optimalizováno pro MSIE 6.0

 

| Thermo Point Top  | Thermo Building Interieur | Thermo Common Metal | Thermo Building Exterieur |

 

 
Thermo Building Exterieur

Thermo Building Exterieur je odolný fasádní nátěr připravený k použití.

Thermo Building Exterieur je založený na funkci termokeramické membrány. Jsou vhodné téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Také fasádní nátěr Thermo Building Exterieur je výjimečný. Jeho aplikace na plášť budovy neslouží pouze k optickému zhodnocení a dlouhodobé ochraně stavební konstrukce, ale přispívá také k tomu, aby se znatelně snížila spotřeba energie v důsledku zlepšení tepelně energetické bilance budovy.

Dlouhotrvající ochrana pro vaši fasádu před zátěžemi životního prostředí a při každém počasí

Slunce a teplý vzduch podporují Thermo Building Exterieur po nanesení v tom, že rychle vybudují účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost zdiva se díky funkci membrán Thermo Building Exterieur rychle odpaří.

 Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do podkladu. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

Thermo Building Exterieur je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje Thermo Building Exterieur živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

Thermo Building Exterieur je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

Také dům potřebuje vzduch k dýchání

Stejně jako lidská kůže, představuje nátěr Thermo Building Exterieur zvětšený povrch a poskytuje dost vzduchu k dýchání tomu, co se nachází pod ním. „Umělé dýchání“ budov pomocí klimatizačních zařízení se může omezit nebo úplně zastavit. Ušetří to nejen peníze, ale pro obyvatele to sníží to i riziko letního nachlazení.

Nátěr ThermoShield zvyšuje izolační schopnost zdiva, aniž by je uzavřelo. Má tak zcela podstatnou výhodu oproti jiným opatřením, které mají rovněž za cíl redukci odvádění tepla. Některá jiná opatření často zdivo uzavírají a tím je zadusí (nebo dokonce v nejhorším případě „utopí“).

Fasády a stěny zůstanou jako nové – také po spoustu let

ThermoShield u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield Exterieur se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.